Familjescouting 0-7 år

Träffas: En söndag i månaden 14.00-16.00
Åldersgrupp: 0-7 år (upp till 1:a klass)

Välkommen till familjescouting, där vi tillsammans möter äventyr, utmaningar och nya kompisar på lekfullt sätt utomhus!

Familjescouting riktar sig till barn och vuxna tillsammans, där barnen är under åtta år. (Äldre syskon får följa med.)

Under hösten 2020 träffas vi följande söndagar: 20 sept, 18 okt och 15 nov och 6 december, klockan 14-16 på Söra scoutgård. Vi anpassar verksamheten efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med avseende på covid-19.

Anmälan till höstterminen samt eventuella frågor via mail till:
familjescouting@nykopingsscoutkar.se