Avdelningar

Här hittar du information och våra avdelningar.

I scouterna delar vi upp åldersgrupperna i avdelningar. Uppdelningen i avdelningar gör att scouterna har möjlighet att lära känna både äldre och yngre scouter samt har möjlighet att öva på att lära kunskaper vidare direkt mellan scout till scout. Utöver avdelningsmöten en gång i veckan brukar avdelningarna ha hajker och på somrarna har vi alltid ett kårgemensamt läger, ibland med andra scoutkårer från när och fjärran.